Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень-вересень 2013 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

84071,5

9681862,2

0,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

18793,0

59825,0

31,4

Переробна промисловість

11356,5

7612338,9

0,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

29981,8

2761896,1

1,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

5100,0

182970,0

2,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

64311,7

1039040,8

6,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

317634,7

859661,0

36,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

181556,5

1502083,6

12,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1481,9

91647,7

1,6

машинобудування

10232,8

540258,2

1,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

14532,8

83260,2

17,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

858,3

71532,5

1,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

67751,0

1864255,2

3,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

13829,0

145443,1

9,5

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/11/2013