Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень-вересень 2013 року

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства,

які одержали прибуток

Підприємства,

які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

–325451,1

53,8

443584,7

46,2

769035,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15257,0

66,7

17691,0

33,3

2434,0

Переробна промисловість

–380743,8

57,3

320129,3

42,7

700873,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–79580,4

48,6

29728,4

51,4

109308,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–5398,0

57,1

5478,0

42,9

10876,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

43915,4

58,8

68035,4

41,2

24120,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–520343,9

44,4

13814,6

55,6

534158,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

131092,8

81,8

136965,8

18,2

5873,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–1476,9

50,0

4161,0

50,0

5637,9

машинобудування

3432,1

54,5

12929,1

45,5

9497,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

7164,1

66,7

9656,1

33,3

2492,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–26,9

40,0

1375,0

60,0

1401,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

50996,4

 

 

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

78,1

71,7

81,0

85,3

87,1

78,4