Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду

діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього1

7996

7

0,1

321

4,0

7668

95,9

6766

84,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

898

1

0,1

48

5,4

849

94,5

794

88,4

промисловість

1412

4

0,3

135

9,6

1273

90,1

1023

72,5

будівництво

1063

1

0,1

19

1,8

1043

98,1

913

85,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2224

1

0,1

56

2,5

2167

97,5

1977

88,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

260

19

7,3

241

97,2

200

76,9

тимчасове розміщування й організація харчування

241

4

1,7

237

98,3

210

87,1

інформація та телекомунікації

183

3

1,6

180

98,4

157

85,8

фінансова та страхова діяльність

72

4

5,6

68

94,5

55

76,4

операції з нерухомим майном

594

8

1,3

586

98,7

542

91,2

професійна, наукова та технічна діяльність

457

6

1,3

451

98,7

421

92,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

290

13

4,5

277

95,5

232

80,0

освіта

42

0,0

42

100,0

29

69,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

102

4

3,9

98

96,1

75

73,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

37

37

100,0

35

94,6

надання інших видів послуг

121

2

1,7

119

98,3

103

85,1

                                 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2014