Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

 за січень-березень 2014 року  

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

–690030,2

5990087,2

–11,5

сільське, лісове та рибне господарство

4757,6

95360,0

5,0

промисловість

–423232,3

3616658,4

–11,7

будівництво

17332,9

631462,3

2,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–255124,0

470737,1

–54,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–209362,6

371239,2

–56,4

тимчасове розміщування й організація харчування

–3713,6

10765,6

–34,5

інформація та телекомунікації

212,8

3018,5

7,1

фінансова та страхова діяльність

1136,0

20673,0

5,5

операції з нерухомим майном

–11877,1

26716,1

–44,5

професійна, наукова та технічна діяльність

247854,0

480032,0

51,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–56476,9

252394,4

–22,4

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–1168,2

9737,2

–12,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистики.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/06/2014