Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень-березень 2014 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

–423232,3

3616658,4

–11,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–3179,0

21969,0

–14,5

Переробна промисловість

–393437,7

2772568,9

–14,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–116918,5

1008494,9

–11,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–19353,3

80034,9

–24,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–55214,7

387026,7

–14,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–145208,8

426018,3

–34,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

18038,2

510619,6

3,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–1576,7

25975,2

–6,1

машинобудування

–65398,7

252747,5

–25,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–51118,7

124701,5

–41,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

2549,8

21715,8

11,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

14348,6

743551,6

1,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–40964,2

78568,9

–52,1

____________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистики.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/06/2014