Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень-березень 2014 року

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

–2864405,8

41,0

121632,1

59,0

2986037,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–45789,6

100,0

45789,6

Переробна промисловість

–2788147,0

44,0

57239,1

56,0

2845386,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–210616,3

44,1

12313,0

55,9

222929,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–20277,6

42,9

3646,0

57,1

23923,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–82917,8

31,3

1265,7

68,8

84183,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–2290706,3

57,1

12603,8

42,9

2303310,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–103325,5

45,5

16187,2

54,5

119512,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–1524,7

50,0

853,2

50,0

2377,9

машинобудування

–70105,2

40,0

6930,8

60,0

77036,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–55027,2

42,9

6624,8

57,1

61652,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

3255,4

75,0

3439,4

25,0

184,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9820,0

50,0

64027,0

50,0

54207,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–40289,2

18,2

366,0

81,8

40655,2

____________

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/06/2014