Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

 за січень-червень 2014 року  

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості),

%

Усього1

1148200,0

12185677,5

9,4

сільське, лісове та рибне господарство

11033,3

207388,1

5,3

промисловість

283085,5

6861157,3

4,1

будівництво

17848,0

2126415,9

0,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

484557,1

1033033,1

46,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

232823,8

643779,1

36,2

тимчасове розміщування й організація харчування

7087,0

21820,6

32,5

інформація та телекомунікації

441,3

6058,0

7,3

фінансова та страхова діяльність

42489,0

103071,0

41,2

операції з нерухомим майном

23420,4

57996,1

40,4

професійна, наукова та технічна діяльність

436,0

742266,0

0,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

101529,8

358694,7

28,3

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2219,1

21295,0

10,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистики.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/09/2014