Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень-червень 2014 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

283085,5

6861157,3

4,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

906,9

46086,9

2,0

Переробна промисловість

234351,9

5488124,1

4,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

94201,9

1918804,6

4,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13423,9

157368,0

8,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

2627,1

826194,6

0,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

231586,9

790227,8

29,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

142740,8

1083253,0

13,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1528,6

53434,4

2,9

машинобудування

56839,4

475208,8

12,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

52654,4

209865,8

25,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

5338,1

48219,9

11,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7265,3

1189638,2

0,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

55092,0

137308,1

40,1

____________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистики.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/09/2014