Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

 за січень-вересень 2014 року  

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості),

%

Усього1

920920,3

18677628,5

4,9

сільське, лісове та рибне господарство

19503,8

331651,6

5,9

промисловість

108141,5

10701219,1

1,0

будівництво

35581,9

4143670,9

0,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

350205,3

1031826,9

33,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

287114,8

931578,3

30,8

тимчасове розміщування й організація харчування

10588,2

33958,5

31,2

інформація та телекомунікації

830,9

9288,3

8,9

фінансова та страхова діяльність

29389,0

121835,0

24,1

операції з нерухомим майном

37493,0

87997,6

42,6

професійна, наукова та технічна діяльність

95,0

757445,0

0,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

150688,4

486761,9

31,0

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1740,0

36062,1

4,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистики.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/12/2014