Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень-вересень 2014 року  

(тис.грн.)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості),

%

Промисловість

108141,5

10701219,1

1,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1996,5

71525,5

2,8

Переробна промисловість

14581,2

8786191,6

0,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

64242,4

3067807,0

2,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2956,6

238167,1

1,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

47190,9

1401476,4

3,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

288439,6

1255215,9

23,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

320261,1

1736204,9

18,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

2943,0

81489,0

3,6

машинобудування

59822,9

729968,2

8,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

57035,9

306879,2

18,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

6870,3

79398,1

8,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

22348,0

1645081,7

1,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

69215,8

198420,3

34,9

____________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистики.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/12/2014