Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду

діяльності

Усього1

7945

6

0,1

287

3,6

7652

96,3

6803

85,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

883

2

0,2

43

4,9

838

94,9

782

88,6

промисловість

1380

4

0,3

124

9,0

1252

90,7

1015

73,6

будівництво

1048

20

1,9

1028

98,1

919

87,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2179

48

2,2

2131

97,8

1955

89,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

261

15

5,7

246

94,3

202

77,4

тимчасове розміщування й організація харчування

246

3

1,2

243

98,8

220

89,4

інформація та телекомунікації

183

2

1,1

181

98,9

158

86,3

фінансова та страхова діяльність

72

4

5,6

68

94,4

55

76,4

операції з нерухомим майном

632

5

0,8

627

99,2

580

91,8

професійна, наукова та технічна діяльність

460

5

1,1

455

98,9

426

92,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

308

13

4,2

295

95,8

245

79,5

освіта

45

45

100,0

35

77,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

101

4

4,0

97

96,0

77

76,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

33

33

100,0

32

97,0

надання інших видів послуг

114

1

0,9

113

99,1

102

89,5

                              

  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

   

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 20/10/2015