Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 201
4 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

осіб

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього1

89100

12865

14,4

43578

48,9

32657

36,7

14042

15,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

11006

2

2

2

2

2260

20,5

1096

10,0

промисловість

40402

2

2

2

2

8877

22,0

2734

6,8

будівництво

6069

 

1906

31,4

4163

68,6

1928

31,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12384

 

5947

48,0

6437

52,0

3203

25,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5945

 

4291

72,2

1654

27,8

570

9,6

тимчасове розміщування й організація харчування

1408

 

362

25,7

1046

74,3

574

40,8

інформація та телекомунікації

1192

 

2

2

2

2

513

43,0

фінансова та страхова діяльність

555

 

170

30,6

385

69,4

178

32,1

операції з нерухомим майном

2327

 

340

14,6

1987

85,4

1128

48,5

професійна, наукова та технічна діяльність

2251

 

565

25,1

1686

74,9

1077

47,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3502

 

1979

56,5

1523

43,5

468

13,4

освіта

297

 

 

297

100,0

55

18,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1207

 

404

33,5

803

66,5

281

23,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

77

 

 

77

100,0

52

67,5

надання інших видів послуг

478

 

2

2

2

2

185

38,7

                                 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 20/10/2015