Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

 за січень-березень 2015 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

1232555,8

9918526,0

12,4

сільське, лісове та рибне господарство

16403,0

146189,0

11,2

промисловість

697429,7

6178202,0

11,3

будівництво

2553,3

1409898,1

0,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

і мотоциклів

218682,4

874772,0

25,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

279473,5

966982,9

28,9

тимчасове розміщування й організація харчування

2501,0

13425,0

18,6

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

4293,0

22908,2

18,7

операції з нерухомим майном

13491,6

25250,4

53,4

професійна, наукова та технічна діяльність

221,0

14987,0

1,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

42774,8

251297,2

17,0

освіта

 

 

 

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

230,6

10622,7

2,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

 

 

надання інших видів послуг

2

2

2

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо  конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/06/2015