Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень-березень 2015 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

697429,7

6178202,0

11,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

647822,6

5096342,3

12,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

294658,9

2008288,9

14,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

10534,0

177283,0

5,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

39663,8

580301,8

6,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

347622,4

793130,4

43,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

 

 

 

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

68045,6

750182,7

9,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

384,1

21722,5

1,8

машинобудування

114720,9

662545,9

17,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

39823,9

98228,9

40,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

110933,0

256162,0

43,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

2699,3

28553,1

9,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

54095,5

853876,1

6,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

91784,6

204203,6

44,9

___________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/06/2015