Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень-березень 2015 року

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

7049212,9

51,6

296753,4

48,4

7345966,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

6939558,5

57,5

200441,8

42,5

7140000,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

401264,9

51,7

12048,7

48,3

413313,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

9015,0

84,6

14489,0

15,4

5474,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

27413,2

56,3

20904,8

43,8

48318,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

5942309,0

42,9

43106,2

57,1

5985415,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

 

 

 

 

 

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

435854,6

63,2

49548,0

36,8

485402,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

367,1

50,0

1634,0

50,0

2001,1

машинобудування

122487,0

45,5

55132,8

54,5

177619,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

45582,0

33,3

15116,8

66,7

60698,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

112710,0

66,7

3378,0

33,3

116088,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

3573,3

75,0

3578,3

25,0

5,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6470,4

28,6

84938,6

71,4

91409,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

90663,0

18,2

11373,0

81,8

102036,0

________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/06/2015