Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності за січень-червень 2015 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат

від  операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

378499,9

16646523,2

2,3

сільське, лісове та рибне господарство

31849,0

298144,0

10,7

промисловість

20441,6

9917224,6

0,2

будівництво

1803,5

3395748,9

0,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

і мотоциклів

77032,0

1161574,1

6,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

175107,1

1280820,6

13,7

тимчасове розміщування й організація харчування

5380,0

25215,0

21,3

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

8123,3

44798,6

18,1

операції з нерухомим майном

3430,1

51488,0

6,7

професійна, наукова та технічна діяльність

23,0

30016,0

0,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

130965,7

411143,3

31,9

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1334,3

21866,7

6,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо  конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/09/2015