Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

 за січень-вересень 2015 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

8867,2

24175849,5

0,0

сільське, лісове та рибне господарство

43259,0

470643,0

9,2

промисловість

336294,8

15048390,0

2,2

будівництво

13314,7

4522791,8

0,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

і мотоциклів

62310,8

1376115,4

4,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

141599,0

1830606,1

7,7

тимчасове розміщування й організація харчування

7069,0

38802,0

18,2

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

19868,9

63992,8

31,0

операції з нерухомим майном

16594,0

80165,6

20,7

професійна, наукова та технічна діяльність

528,0

46311,0

1,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

169626,9

645485,2

26,3

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1418,6

38763,7

3,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

_________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/12/2015