Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного   виду

діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного   виду

діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного   виду

діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного

виду

діяльності

Усього1

7942

6

0,1

277

3,5

7659

96,4

6833

86,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

880

1

0,1

42

4,8

837

95,1

785

89,2

промисловість

1357

4

0,3

122

9,0

1231

90,7

1005

74,1

будівництво

1025

16

1,6

1009

98,4

897

87,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2159

42

1,9

2117

98,1

1946

90,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

277

1

0,4

15

5,4

261

94,2

219

79,1

тимчасове розміщування й організація харчування

242

3

1,2

239

98,8

221

91,3

інформація та телекомунікації

201

2

1,0

199

99,0

175

87,1

фінансова та страхова діяльність

70

4

5,7

66

94,3

52

74,3

операції з нерухомим майном

665

5

0,8

660

99,2

616

92,6

професійна, наукова та технічна діяльність

460

4

0,9

456

99,1

430

93,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

318

16

5,0

302

95,0

253

79,6

освіта

46

1

2,2

45

97,8

36

78,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

105

4

3,8

101

96,2

78

74,3

мистецтво, спорт,

розваги та відпочинок

33

 

33

100,0

29

87,9

надання інших видів послуг

104

1

1,0

103

99,0

92

88,5

                              

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 19/10/2016