Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
                           за видами економічної діяльності у 2015 році

 

 

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу відповідного

виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу відповідного

виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу відповідного

 виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу відповідного

 виду діяльності

 

Усього1

53860761,8

7544933,2

14,0

32812488,6

60,9

13503340,0

25,1

4753115,0

8,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

5054383,8

2

2

2

2

1040928,3

20,6

369661,1

7,3

промисловість

22181991,6

5111935,4

23,0

14083273,2

63,5

2986783,0

13,5

500467,6

2,3

будівництво

6579495,5

4721736,4

71,8

1857759,1

28,2

794751,4

12,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14271854,0

8417386,6

59,0

5854467,4

41,0

2272817,3

15,9

транспорт, склад­ське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2378176,6

2

2

2

2

602697,8

25,3

274710,9

11,6

тимчасове розмі­щування й органі­зація харчування

154194,9

44231,4

28,7

109963,5

71,3

45730,4

29,7

інформація та телекомунікації

198851,3

2

2

2

2

103614,8

52,1

фінансова та страхова діяльність

696725,8

616507,1

88,5

80218,7

11,5

16501,9

2,4

операції з нерухомим майном

581624,0

198688,9

34,2

382935,1

65,8

212941,9

36,6

професійна, наукова та технічна діяльність

742208,9

587475,3

79,2

154733,6

20,8

92574,0

12,5

діяльність у сфері адміністративного

та допоміжного обслуговування

847333,2

724571,3

85,5

122761,9

14,5

37724,0

4,5

освіта

20522,6

2

2

2

2

6338,2

30,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

116531,1

48129,3

41,3

68401,8

58,7

10047,5

8,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5137,7

5137,7

100,0

1903,3

37,0

надання інших видів послуг

31730,8

2

2

2

2

13330,7

42,0

                                     

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

2 Дані  не  оприлюднюються  з  метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 19/10/2016