Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами
        за видами економічної діяльності у 2015 році

 

 

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат  на оплату праці відпо-відного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат  на оплату праці відпо-відного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат  на оплату праці відпо-відного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат  на оплату праці відпо-відного виду діяльності

 

Усього1

2989098,0

529584,7

17,7

1690066,1

56,5

769447,2

25,8

279542,1

9,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

391547,4

2

2

2

2

35508,3

9,0

10775,2

2,8

промисловість

1504278,9

395458,5

26,3

894493,5

59,5

214326,9

14,2

47153,4

3,1

будівництво

138324,7

38932,2

28,1

99392,5

71,9

41688,6

30,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

321029,8

147788,6

46,0

173241,2

54,0

78491,5

24,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

216057,1

2

2

2

2

31753,6

14,7

9794,8

4,5

тимчасове розміщування й організація харчування

24569,7

10070,9

41,0

14498,8

59,0

6821,7

27,5

інформація та телекомунікації

28849,1

2

2

2

2

11166,7

38,7

фінансова та страхова діяльність

23254,4

3848,0

16,5

19406,4

83,5

5930,4

25,5

операції з нерухомим майном

134914,7

84659,0

62,8

50255,7

37,2

27391,1

20,3

професійна, наукова та технічна діяльність

58651,5

17068,6

29,1

41582,9

70,9

22310,5

38,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

102288,1

68790,6

67,3

33497,5

32,7

9417,5

9,2

освіта

6698,9

2

2

2

2

1298,0

19,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27039,4

10886,3

40,3

16153,1

59,7

3388,3

12,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2327,8

2327,8

100,0

607,4

26,1

надання інших видів послуг

9266,5

2

2

2

2

3307,0

35,7

                                     

1  Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

2 Дані  не  оприлюднюються  з метою  забезпечення   виконання  Закону  України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  19/10/2016