Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
               за видами економічної діяльності у 2015 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного   виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного   виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного  виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного    виду діяльності

Усього1

85531

8559

10,0

43640

51,0

33332

39,0

15868

18,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

9390

2

2

2

2

2122

22,6

1362

14,5

промисловість

36702

6529

17,8

22107

60,2

8066

22,0

2518

6,9

будівництво

6102

1467

24,0

4635

76,0

2278

37,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12950

5525

42,7

7425

57,3

4149

32,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5634

2

2

2

2

1486

26,4

590

10,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1273

354

27,8

919

72,2

519

40,8

інформація та телекомунікації

1164

2

2

2

2

516

44,3

фінансова та страхова діяльність

543

164

30,2

379

69,8

153

28,2

операції з нерухомим майном

3738

1399

37,4

2339

62,6

1484

39,7

професійна, наукова та технічна діяльність

1876

320

17,1

1556

82,9

1032

55,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4057

2334

57,5

1723

42,5

626

15,4

освіта

341

2

2

2

2

92

27,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1137

337

29,6

800

70,4

256

22,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

117

117

100,0

43

36,8

надання інших видів послуг

507

2

2

2

2

250

49,3

                                     

1  Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

2 Дані  не  оприлюднюються  з   метою  забезпечення   виконання  Закону    України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

  

 

 

 Дата останньої модифікації: 19/10/2016