Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
           за видами економічної діяльності у 2015 році

 

 

Усього,

 осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до

загальної

кількості

найманих

працівників

відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

82344

8558

10,4

43587

52,9

30199

36,7

12881

15,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

8788

2

2

2

2

1525

17,4

772

8,8

промисловість

36231

6528

18,0

22080

61,0

7623

21,0

2110

5,8

будівництво

5765

1459

25,3

4306

74,7

1965

34,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12122

5517

45,5

6605

54,5

3365

27,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5533

2

2

2

2

1386

25,0

504

9,1

тимчасове розміщування й організація харчування

1180

351

29,7

829

70,3

435

36,9

інформація та телекомунікації

1107

2

2

2

2

470

42,5

фінансова та страхова діяльність

515

164

31,8

351

68,2

134

26,0

операції з нерухомим майном

3403

1399

41,1

2004

58,9

1155

33,9

професійна, наукова та технічна діяльність

1718

319

18,6

1399

81,4

878

51,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3969

2334

58,8

1635

41,2

538

13,6

освіта

328

2

2

2

2

79

24,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1111

337

30,3

774

69,7

233

21,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

104

104

100,0

30

28,8

надання інших видів послуг

470

2

2

2

2

213

45,3

                                 

1  Дані  наведено  без  урахування  результатів  діяльності  банків, бюджетних установ.

2 Дані   не  оприлюднюються    з   метою  забезпечення   виконання  Закону    України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  19/10/2016