Товарна структура зовнішньої торгівлі області

                     у січнітравні 2016 року

 

Код  і  назва  товарів  згідно 

з  УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

січня–травня

2015р.

у % до

загального обсягу

 

тис.дол.

США

у % до

 січня–травня 2015р.

у % до

загального обсягу

 

Усього

189568,0

135,9

100,0

153218,7

134,0

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

17539,8

289,4

9,3

1074,6

109,6

0,7

01 живi тварини

43,2

543,4

0,0

955,2

99,3

0,6

02 м’ясо та їстівні субпродукти

1667,2

206,2

0,9

63,4

0,0

03 риба і ракоподібні

56,0

0,0

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

15829,4

301,8

8,4

II. Продукти рослинного походження

57285,4

747,2

30,2

720,5

93,7

0,5

06 живі дерева та інші рослини

15,4

0,0

07 овочі

71,7

40,4

0,0

13,6

392,4

0,0

08 їстівні плоди та горіхи

468,5

7009,4

0,2

199,4

47,2

0,1

09 кава, чай

21,1

0,0

60,5

0,0

10 зернові культури

48097,4

12943,5

25,4

31,9

0,0

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

447,9

213,7

0,2

12 насiння і плоди олійних рослин

8067,7

119,0

4,3

383,8

115,2

0,3

13 шелак природний

31,2

0,0

14 рослинні матеріали для виготовлення

95,9

79,3

0,1

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

487,0

51,5

0,3

107,2

258,1

0,1

IV. Готові харчові продукти

939,9

69,1

0,5

1725,8

102,2

1,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

12,4

23,4

0,0

24,5

0,0

18 какао та продукти з нього

40,5

30,1

0,0

212,4

296,4

0,1

19 готові продукти із зерна

89,9

167,3

0,1

20 продукти переробки овочів

578,0

213,3

0,3

154,8

148,3

0,1

21 різнi харчовi продукти

21,6

64,7

0,0

316,6

94,6

0,2

22 алкогольні та безалкогольні напої та оцет

19,1

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

268,3

12101,5

0,1

927,7

84,0

0,6

V. Мiнеральнi продукти

3996,1

84,3

2,1

2481,8

41,3

1,6

25 сiль; сірка; землі та каміння

3996,1

84,4

2,1

1511,7

118,6

1,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

970,2

20,5

0,6

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

6850,1

53,7

3,6

18584,4

88,8

12,1

28 продукти неорганiчної хiмiї

2740,3

138,1

1,4

982,7

104,2

0,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

150,2

207,3

0,1

11515,0

88,5

7,5

30 фармацевтична продукція

319,4

101,5

0,2

581,6

226,5

0,4

32 екстракти дубильні

83,9

85,6

0,0

2107,5

72,1

1,4

33 ефiрнi олії

7,4

5,4

0,0

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

975,6

89,4

0,5

552,4

104,9

0,4

35 бiлковi речовини

2423,3

27,0

1,3

841,0

114,5

0,5

36 порох і вибухові речовини

38,7

0,0

37 фотографічні або кінематографічні матеріали

3,6

7,9

0,0

38 різноманітна хімічна   продукція

157,2

74,8

0,1

1954,5

83,3

1,3

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

7948,6

80,7

4,2

32952,4

110,3

21,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

7807,7

80,7

4,1

30519,9

109,0

19,9

40 каучук, гума

140,9

82,4

0,1

2432,5

130,0

1,6

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

7269,2

74,3

3,8

1346,4

75,6

0,9

41 шкури

6144,3

76,3

3,2

37,2

130,6

0,0

42 вироби із шкiри

11,3

115,4

0,0

24,9

145,2

0,0

43 натуральне та штучне хутро

1113,7

64,6

0,6

1284,2

74,1

0,8

IX. Деревина і вироби з деревини

27187,7

87,8

14,3

1577,2

152,0

1,0

44 деревина і вироби з деревини

27187,6

87,8

14,3

1575,9

152,4

1,0

46 вироби з соломи

0,1

0,0

1,4

2715,4

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

5413,5

50,6

2,9

13546,5

167,7

8,8

47 маса з деревини

200,2

91,3

0,1

48 папiр та картон

5410,1

50,8

2,9

13296,1

169,8

8,7

49 друкована продукція

3,3

5,5

0,0

50,1

173,4

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

6044,5

81,0

3,2

8009,2

104,9

5,2

51 вовна

442,3

197,3

0,3

52 бавовна

8,2

57,9

0,0

516,5

71,6

0,3

54 нитки синтетичні або штучні

52,5

829,5

0,0

364,3

58,7

0,2

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

4,7

304,1

0,0

1306,4

59,3

0,9

56 вата

3,9

12,3

0,0

1898,7

130,5

1,2

57 килими

96,5

18,6

0,1

111,0

377,0

0,1

58 спецiальнi тканини

2,4

153,5

0,0

295,3

136,3

0,2

59 текстильнi матерiали

0,7

121,0

0,0

1637,9

218,9

1,1

60 трикотажні полотна

0,1

31,0

0,0

47,9

126,7

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

11,9

18,9

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

2511,2

73,7

1,3

23,2

35,5

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

3364,3

96,6

1,8

1353,8

109,4

0,9

XII. Взуття, головні убори, парасольки

1691,8

122,0

0,9

640,5

108,4

0,4

64 взуття

1691,8

122,0

0,9

640,5

109,3

0,4

66 парасольки

0,1

6,3

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

1124,5

59,2

0,6

2092,2

119,5

1,4

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

1024,0

58,0

0,5

90,3

73,2

0,1

69 керамiчнi вироби

40,0

111,6

0,0

594,3

144,2

0,4

70 скло та вироби зі скла

60,5

60,3

0,0

1407,6

115,9

0,9

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1059,8

28,6

0,6

10447,2

164,6

6,8

72 чорнi метали

324,4

19,0

0,2

7597,2

207,0

5,0

73 вироби з чорних металiв

530,5

30,5

0,3

1881,5

106,7

1,2

74 мiдь i вироби з неї

202,2

213,7

0,1

75 нікель і вироби з нього

3,3

0,0

76 алюміній і вироби з нього

19,5

8,3

0,0

82 інструменти, ножові вироби

3,9

6,0

0,0

365,0

125,3

0,2

83 інші вироби з недорогоцінних металів

201,0

103,9

0,1

378,6

129,2

0,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

42108,1

151,1

22,2

52482,1

245,4

34,3

84 реактори ядерні, котли, машини

12335,6

97,0

6,5

21512,6

254,2

14,0

85 електричнi машини

29772,5

196,4

15,7

30969,5

239,6

20,2

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

26,1

18,0

0,0

2727,0

77,9

1,8

87 засоби наземного транспорту,  крiм залізничного

6,8

7,4

0,0

2727,0

77,9

1,8

89 судна

19,3

35,8

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

230,1

99,1

0,1

1497,1

226,6

1,0

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

60,6

159,8

0,0

1472,8

228,9

1,0

91 годинники

2,2

0,0

1,1

325,1

0,0

92 музичні інструменти

167,3

86,1

0,1

23,2

137,8

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

2359,1

122,0

1,2

744,7

120,8

0,5

94 меблi

1392,3

127,8

0,7

286,0

132,5

0,2

95 іграшки

952,7

114,2

0,5

96 рiзнi готовi вироби

14,2

146,1

0,0

458,7

130,7

0,3

Товари, придбані в портах

6,7

124,2

0,0

461,7

70,8

0,3

Різне

0,1

0,0

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:   20/07/2016