Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                             за видами економічної діяльності

                                                 за січень-березень 2016 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

22436,1

10385650,9

0,2

сільське, лісове та рибне господарство

6442,3

208180,2

3,1

промисловість

24584,8

7720435,0

0,3

будівництво

106,1

154032,0

0,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

24242,0

224839,9

10,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1613,1

1420211,7

0,1

тимчасове розміщування й організація харчування

–1468,0

14653,0

10,0

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

7810,0

226820,0

3,4

операції з нерухомим майном

–12029,8

34636,5

–34,7

професійна, наукова та технічна діяльність

–28,0

66968,0

0,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–27810,8

299264,2

9,3

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–74,9

10859,2

–0,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

_________________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2  Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/06/2016