Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                                 за видами промислової діяльності

                                                      за січень-березень 2016 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

24584,8

7720435,0

0,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

–89514,8

5816406,5

–1,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

39132,5

3297481,4

1,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–4988,0

107124,0

–4,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

34599,5

357023,3

9,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–237875,7

530782,5

–44,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

106713,3

753110,3

14,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1

1

1

машинобудування

30068,9

615833,0

4,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–18591,1

43799,0

–42,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

12662,0

85229,0

14,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

635,7

54512,7

1,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

150039,7

1809595,1

8,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

________________ 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   24/06/2016