Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

                                                    за видами промислової діяльності

                                                        за січень-березень 2016 року

(тис.грн.)

               

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

–2068850,8

61,5

347492,6

38,5

2416343,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

–2167089,4

66,7

141331,9

33,3

2308421,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–16903,0

63,0

12231,1

37,0

29134,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–5275,0

61,5

4148,0

38,5

9423,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

7647,3

86,7

26459,3

13,3

18812,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–2015214,4

66,7

18918,6

33,3

2034133,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–66390,6

72,2

28357,5

27,8

94748,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1

1

1

1

1

машинобудування

–10731,4

66,7

42856,6

33,3

53588,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–25259,4

66,7

4851,6

33,3

30111,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–22609,0

66,7

615,0

33,3

23224,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–2540,3

71,4

6346,8

28,6

8887,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

132099,7

62,5

205403,7

37,5

73304,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

_____________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/06/2016