Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                             за видами економічної діяльності

                                                 за січень-червень 2016 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

580470,4

18738317,0

3,1

сільське, лісове та рибне господарство

4680,4

380494,8

1,2

промисловість

520256,2

12909033,3

4,0

будівництво

971,3

271595,1

0,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

36947,9

492637,4

7,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

32144,6

2996931,6

1,1

тимчасове розміщування й організація харчування

–3811,0

30298,0

–12,6

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

7036,0

847982,0

0,8

операції з нерухомим майном

–22979,5

59173,6

–38,8

професійна, наукова та технічна діяльність

932,0

286095,0

0,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7876,0

428012,7

1,8

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–454,6

25144,8

–1,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

______________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/09/2016