Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                                 за видами промислової діяльності

                                                      за січень-червень 2016 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

520256,2

12909033,3

4,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

402149,1

10079577,3

4,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

46492,5

4978006,1

0,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

-341,0

186367,0

-0,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

108890,2

803090,3

13,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-243437,2

867118,9

-28,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

455573,3

1550907,7

29,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1

1

1

машинобудування

77117,5

1138120,0

6,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

-7884,5

68040,0

-11,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

30558,0

196395,0

15,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

17981,5

192081,1

9,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

150739,8

2672334,1

5,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо

   конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   23/09/2016