Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                             за видами економічної діяльності

                                                 за січень-вересень 2016 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

908736,0

25790154,0

3,5

сільське, лісове та рибне господарство

5347,2

673385,5

0,8

промисловість

840776,1

17745645,4

4,7

будівництво

4139,7

420320,7

1,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

58223,8

694969,7

8,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

48640,9

3686989,3

1,3

тимчасове розміщування й організація харчування

–4908,0

47203,0

–10,4

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

10151,0

893935,0

1,1

операції з нерухомим майном

–49183,1

98823,2

–49,8

професійна, наукова та технічна діяльність

2057,0

645047,0

0,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1975,7

824111,5

–0,2

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

498,5

43299,4

1,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

2

2

2

 __________________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/12/2016