Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
                  за видами економічної діяльності у 2016 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного 

виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного  виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного  виду діяльності

Усього1

91492

8606

9,4

48675

53,2

34211

37,4

15262

16,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

12859

10155

79,0

2704

21,0

1578

12,3

промисловість

37409

6984

18,7

22297

59,6

8128

21,7

2444

6,5

будівництво

7039

2402

34,1

4637

65,9

2288

32,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14255

6766

47,5

7489

52,5

3393

23,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5968

2

2

2

2

1636

27,4

666

11,2

тимчасове розміщування й організація харчування

1179

2

2

2

2

531

45,0

інформація та телекомунікації

1073

2

2

2

2

492

45,9

фінансова та страхова діяльність

560

2

2

2

2

171

30,5

операції з нерухомим майном

2690

365

13,6

2325

86,4

1514

56,3

професійна, наукова та технічна діяльність

1853

275

14,8

1578

85,2

992

53,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4209

2

2

2

2

1649

39,2

509

12,1

освіта

325

2

2

2

2

97

29,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1413

574

40,6

839

59,4

304

21,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

175

2

2

2

2

35

20,0

надання інших видів послуг

485

2

2

2

2

248

51,5

__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 19/10/2017