Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
              за видами економічної діяльності у 2016 році

   

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

         малі

підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного 

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного 

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного 

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного 

виду діяльності

Усього1

89243

8606

9,6

48623

54,5

32014

35,9

13302

14,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

12398

10153

81,9

2245

18,1

1134

9,1

промисловість

37022

6984

18,9

22275

60,1

7763

21,0

2142

5,8

будівництво

6795

2394

35,2

4401

64,8

2084

30,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13743

6758

49,2

6985

50,8

2963

21,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5905

2

2

2

2

1579

26,7

619

10,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1135

2

2

2

2

494

43,5

інформація та телекомунікації

1003

2

2

2

2

428

42,7

фінансова та страхова діяльність

541

2

2

2

2

164

30,3

операції з нерухомим майном

2489

365

14,7

2124

85,3

1317

52,9

професійна, наукова та технічна діяльність

1730

275

15,9

1455

84,1

880

50,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4162

2

2

2

2

1604

38,5

466

11,2

освіта

294

2

2

2

2

66

22,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1399

573

41,0

826

59,0

293

20,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

161

2

2

2

2

21

13,0

надання інших видів послуг

466

2

2

2

2

231

49,6

___________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  19/10/2017