Товарна структура зовнішньої торгівлі області

                     у  січні 2017 року

 

Код  і  назва  товарів 

 згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

січня

 2016р.

у % до

загального   обсягу

тис.дол.

США

у % до

січня

2016р.

у % до

загального   обсягу

Усього

56236,9

257,3

100,0

23197,1

96,1

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

847,9

15,8

1,5

159,1

54,7

0,7

01 живi тварини

45,5

0,1

143,9

49,5

0,6

02 м’ясо та їстівні субпродукти

607,1

134,9

1,1

03 риба і ракоподібні

15,2

0,1

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

195,3

4,0

0,3

II. Продукти рослинного походження

33394,9

9447,1

59,4

116,1

65,1

0,5

07 овочі

107,6

741,5

0,2

2,5

0,0

08 їстівні плоди та горіхи

56,1

51,9

0,2

09 кава, чай

2,4

0,0

10 зернові культури

27860,8

48814,0

49,5

11 продукцiя борошно-мельно-круп’яної промисловості

180,3

236,1

0,3

12 насiння і плоди олійних рослин

5246,2

3481,2

9,3

55,1

78,5

0,2

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослин-ного походження

14,4

0,0

28,5

76,6

0,1

IV. Готові харчові продукти

519,0

559,6

0,9

349,7

110,1

1,5

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

191,9

0,3

18 какао та продукти з нього

1,5

0,0

27,4

28,7

0,1

19 готові продукти із зерна

40,3

0,1

10,7

0,0

20 продукти переробки овочів

249,7

269,2

0,4

11,0

43,6

0,0

21 різнi харчовi продукти

15,9

0,0

101,5

325,1

0,4

22 алкогольні та безал-когольні напої та оцет

26,4

0,1

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

19,7

0,0

172,7

104,7

0,7

V. Мiнеральнi продукти

29,0

9,1

0,1

560,9

320,1

2,4

25 сiль; сірка; землі та каміння

29,0

9,1

0,1

53,2

49,4

0,2

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

507,7

751,5

2,2

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

895,6

53,5

1,6

2991,5

79,9

12,9

28 продукти неорганiчної хiмiї

451,9

85,2

0,8

145,7

154,9

0,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

63,8

3531,2

0,1

1982,0

81,7

8,5

30 фармацевтична продукція

18,7

13,6

0,1

31 добрива

73,0

0,3

32 екстракти дубильні

9,4

258,4

0,0

197,6

35,2

0,9

33 ефiрнi олії

24,7

1881,7

0,1

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

262,1

170,0

0,5

116,2

128,8

0,5

35 бiлковi речовини

91,7

46,8

0,4

37 фотографічні або кінематографічні матеріали

4,5

0,0

38 різноманітна хімічна   продукція

108,4

0,2

337,4

141,3

1,5

VII. Полімерні матеріа-ли, пластмаси та вироби з них

1502,4

123,7

2,7

4601,2

65,3

19,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

1481,5

124,2

2,6

4095,8

62,2

17,7

40 каучук, гума

20,9

96,5

0,0

505,4

108,7

2,2

VIII. Шкури необроб-лені, шкіра вичищена

1008,7

157,2

1,8

194,0

126,0

0,8

41 шкури

557,3

86,9

1,0

42 вироби із шкiри

6,9

0,0

43 натуральне та штучне хутро

451,4

0,8

187,1

121,5

0,8

IX. Деревина і вироби з деревини

4872,7

117,8

8,7

642,4

276,7

2,8

44 деревина і вироби з деревини

4872,7

117,8

8,7

642,4

276,7

2,8

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

523,0

288,5

0,9

1195,3

207,0

5,2

48 папiр та картон

523,0

288,5

0,9

1191,7

206,3

5,1

49 друкована продукція

3,7

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

959,2

96,7

1,7

1231,4

104,8

5,3

52 бавовна

47,2

70,3

0,2

54 нитки синтетичні або штучні

0,5

2,5

0,0

68,4

85,9

0,3

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

1,3

0,0

82,7

17,3

0,4

56 вата

2,1

409,7

0,0

286,6

198,3

1,2

57 килими

8,2

49,7

0,0

58 спецiальнi тканини

1,3

419,7

0,0

28,7

55,0

0,1

59 текстильнi матерiали

535,4

257,5

2,3

60 трикотажні полотна

0,5

29,5

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

0,8

131,4

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

415,4

89,8

0,7

3,9

576,7

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

530,4

109,8

0,9

177,4

123,4

0,8

XII. Взуття, головні убори, парасольки

248,6

150,0

0,4

110,7

150,4

0,5

64 взуття

248,6

150,0

0,4

110,5

150,1

0,5

66 парасольки

0,2

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

84,5

86,2

0,2

614,9

261,1

2,7

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

66,2

67,5

0,1

3,0

41,5

0,0

69 керамiчнi вироби

10,2

0,0

151,3

176,3

0,7

70 скло та вироби зі скла

8,1

59768,1

0,0

460,7

323,3

2,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

124,9

101,9

0,2

1019,1

75,0

4,4

72 чорнi метали

491,3

49,0

2,1

73 вироби з чорних металiв

82,3

100,0

0,1

340,3

130,2

1,5

74 мiдь i вироби з неї

28,9

6064,2

0,1

76 алюміній і вироби з нього

0,8

0,0

34,1

1752,9

0,1

80 олово та вироби з нього

27,2

0,0

82 інструменти, ножові вироби

23,8

104,8

0,1

83 інші вироби з недорогоцінних металів

14,5

36,2

0,0

100,7

144,1

0,4

XVI. Машини, обладнан-ня та механізми; елек-тротехнічне обладнання

10839,0

173,9

19,3

8294,2

109,5

35,8

84 реактори ядерні, котли, машини

1846,1

63,5

3,3

1705,9

78,5

7,4

85 електричнi машини

8992,8

270,5

16,0

6588,3

122,0

28,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

789,5

132,1

3,4

86 залізничні локомотиви

311,4

1,3

87 засоби наземного транспорту,  крiм залізничного

478,1

80,0

2,1

XVIII. Прилади та апара-ти оптичнi, фотографічні

0,8

2,3

0,0

236,3

72,3

1,0

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

236,3

72,5

1,0

92 музичні інструменти

0,8

2,3

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

372,3

153,6

0,7

62,0

174,4

0,3

94 меблi

210,6

120,6

0,4

17,6

210,0

0,1

95 іграшки

150,7

227,2

0,3

96 рiзнi готовi вироби

11,0

781,9

0,0

44,5

163,5

0,2

 

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  22/03/2017