Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                             за видами економічної діяльності

                                                 за січень-березень 2017 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від  операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

285959,7

9794439,4

2,9

сільське, лісове та рибне господарство

8271,7

242851,4

3,4

промисловість

246308,1

6035319,4

4,1

будівництво

4396,7

207306,2

2,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5790,5

291342,5

2,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–21443,8

2046812,8

–1,0

тимчасове розміщування й організація харчування

58689,4

87581,0

67,0

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

операції з нерухомим майном

–74333,6

155501,0

–47,8

професійна, наукова та технічна діяльність

3768,0

196688,0

1,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

55532,8

185424,6

29,9

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1573,9

15454,4

10,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

   __________________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/06/2017