Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                                 за видами промислової діяльності

                                                      за січень-березні 2017 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

246308,1

6035319,4

4,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

115875,4

3277258,9

3,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

50479,2

829416,6

6,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

575,0

77522,0

0,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

20278,6

618399,5

3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–146759,7

413408,0

–35,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

146167,9

719887,8

20,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

3473,1

53735,4

6,5

машинобудування

29329,4

503926,6

5,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

5428,4

25704,6

21,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

22425,0

190929,0

11,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

12331,9

60963,0

20,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

152942,9

2664680,7

5,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

 _____________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/06/2017