Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

                                                    за видами промислової діяльності

                                                        за січень-березень 2017 року

 

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

58355,2

70,4

392128,3

29,6

333773,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

–75917,7

75,7

208209,1

24,3

284126,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

546,1

76,9

10152,4

23,1

9606,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1166,0

81,8

2094,0

18,2

928,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

10849,4

73,7

18556,4

26,3

7707,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–170288,5

50,0

11451,0

50,0

181739,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

126640,5

77,8

135747,5

22,2

9107,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

3493,1

83,3

4338,1

16,7

845,0

машинобудування

–59606,3

60,0

14587,7

40,0

74194,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1975,7

50,0

6242,7

50,0

4267,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–64733,0

33,3

5194,0

66,7

69927,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

11282,0

100,0

11282,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

148514,7

70,0

180101,7

30,0

31587,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

 ________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

  

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/06/2017