Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                             за видами економічної діяльності

                                                 за січень-червень 2017 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

645023,7

18301491,4

3,5

сільське, лісове та рибне господарство

16196,0

437807,7

3,7

промисловість

523279,4

11012689,4

4,8

будівництво

11945,4

470279,5

2,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

17295,6

737740,4

2,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–29482,4

3689100,3

–0,8

тимчасове розміщування й організація харчування

112898,3

152101,1

74,2

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

операції з нерухомим майном

–125461,5

469088,0

–26,7

професійна, наукова та технічна діяльність

8916,0

470251,0

1,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

111195,2

459701,2

24,2

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4282,9

34420,9

12,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

   __________________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/09/2017