Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                                 за видами промислової діяльності

                                                      за січень-червні 2017 року  

 

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

523279,4

11012689,4

4,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

392295,9

7037526,1

5,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

200183,6

1541631,9

13,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1623,0

153184,0

1,1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

66928,7

1375308,8

4,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–452071,5

1029403,9

–43,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

480704,8

1666761,5

28,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

18818,4

129123,8

14,6

машинобудування

49113,9

1015942,3

4,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

12390,9

51332,3

24,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

25149,0

363516,0

6,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

26995,0

126169,9

21,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

157610,3

3791459,8

4,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

 _____________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/09/2017