Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

                                                 станом на 30 червня 2017 року

 

(тис.грн.)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на

1 січня 2017р.

на

30 червня 2017р.

на

1 січня 2017р.

на

30 червня 2017р.

на

1 січня 2017р.

на

30 червня 2017р.

Усього1

29037026,4

29779742,7

71615963,8

71430322,3

13776,1

13964,3

сільське, лісове та рибне господарство

228751,8

238191,6

1854069,0

1817071,5

промисловість

15355028,4

16372848,0

35154438,4

37814322,1

522,0

1488,2

будівництво

79343,0

78350,8

2158499,0

680950,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1964831,4

2286338,9

1788570–

17093296,3

530,1

424,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2933064,3

2406455,4

8576515,2

8203949,3

315,0

278,0

тимчасове розміщування й організація харчування

671440,4

664099,1

286539,5

286315,1

12409,0

11774,0

інформація та телекомунікації

2

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

3041446,3

3026094,2

2053521,6

2229091,7

професійна, наукова та технічна діяльність

11862–

151656,0

764511,0

926038,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4551884,1

4474933,1

2115548,9

2045215,4

освіта

2

2

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

54606,0

54914,5

11332,6

17448,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

2

2

 

 

Продовження

 

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні  зобов’язання і забезпечення

на

1 січня 2017р.

на

30 червня 2017р.

на

1 січня 2017р.

на

30 червня 2017р.

на

1 січня 2017р.

на

30 червня 2017р.

Усього1

2708923,2

3369014,5

11908943,1

11541742,8

86048816,0

86313188,0

сільське, лісове та рибне господарство

540234,9

543138,0

8146,9

22962,4

1534439,0

1489162,7

промисловість

–1190571,0

–676386,4

7829687,0

7512586,4

43870788,8

47352374,3

будівництво

156391,7

129164,0

67106,6

57304,0

2014343,7

572833,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1906283,1

1934958,7

917030,7

899728,7

17027747,7

16545371,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

177625,3

114687,7

1400031,0

1395991,0

9932238,2

9100004,0

тимчасове розміщування й організація харчування

–1753725,7

–1639684,3

16808,0

17621,0

2707306,6

2584251,5

інформація та телекомунікації

2

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

94113,3

–28196,2

498807,7

498891,3

4502046,9

4784490,8

професійна, наукова та технічна діяльність

–43651,0

252039,0

269,0

1671,0

926513,0

823984,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2501987,8

2586982,9

1134818,0

1134865,0

3030627,2

2798300,6

освіта

2

2

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

58579,2

64297,2

0,0

114,0

7359,4

7952,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

2

2

 

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на

1 січня

2017р.

на

30 червня 2017р.

на

1 січня

2017р.

на

30 червня

2017р.

Усього1

84,0

84,0

100666766,3

101224029,3

сільське, лісове та рибне господарство

2082820,8

2055263,1

промисловість

84,0

84,0

50509988,8

54188658,3

будівництво

2237842,0

759301,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

19851061,5

19380059,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11509894,5

10610682,7

тимчасове розміщування й організація харчування

970388,9

962188,2

інформація та телекомунікації

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

5094967,9

5255185,9

професійна, наукова та технічна діяльність

883131,0

1077694,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6667433,0

6520148,5

освіта

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

65938,6

72363,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

2

_________________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

А р х і в 2017 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 

А р х і в 2016 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/09/2017