Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

                                                    за видами промислової діяльності

                                                        за січень-червень 2017 року

 

(тис.грн.)

               

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

834601,6

71,8

962838,4

28,2

128236,8

Добувна промисловість і

розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

700426,1

79,4

759961,9

20,6

59535,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

104005,2

88,0

104551,1

12,0

545,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

3106,0

63,6

4437,0

36,4

1331,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

42784,8

84,2

50151,8

15,8

7367,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

 

 

 

   

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

8733,9

66,7

24111,0

33,3

15377,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

  

 

 

 

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

450108,8

77,8

462618,6

22,2

12509,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

18884,4

83,3

19251,4

16,7

367,0

машинобудування

47476,9

60,0

69514,9

40,0

22038,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–9812,1

25,0

8656,9

75,0

18469,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

41559,0

66,7

45128,0

33,3

3569,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

25326,1

100,0

25326,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

154018,2

60,0

202119,5

40,0

48101,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

 ________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/09/2017