Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                             за видами економічної діяльності

                                                 за січень-вересень 2017 року  

(тис.грн)

 

Результат від       операційної           діяльності

Витрати

операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

999410,0

28196135,1

3,5

сільське, лісове та

рибне господарство

25822,0

653118,5

4,0

промисловість

919121,1

18096240,7

5,1

будівництво

22525,9

714427,6

3,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

2756,3

1200184,8

0,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–39701,8

4453557,4

–0,9

тимчасове розміщування й організація харчування

81218,6

246195,7

33,0

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

2

2

2

операції з нерухомим майном

–163479,0

641657,2

–25,5

професійна, наукова та технічна діяльність

14322,0

927870,0

1,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

146987,5

801288,0

18,3

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

6242,2

59195,8

10,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

_____________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/12/2017