Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                                 за видами промислової діяльності

                                                      за січень-вересень 2017 року  

 

(тис.грн)

 

Результат від   операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

919121,1

18096240,7

5,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

807038,1

13142559,2

6,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

252356,9

2399090,7

10,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

920,0

223398,0

0,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

132379,9

2281524,8

5,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–559977,8

3414712,0

–16,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

839885,3

2723255,6

30,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24878,1

212194,9

11,7

машинобудування

80351,0

1693611,1

4,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

4759,0

80094,1

5,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

36993,0

542293,0

6,8

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

36244,7

194772,1

18,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

149167,6

4679602,6

3,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

__________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/12/2017