Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

                                                    за видами промислової діяльності

                                                        за січень-вересень 2017 року

 

(тис.грн)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

457392,0

71,0

1367246,9

29,0

909854,9

Добувна промисловість і

розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

344676,1

79,4

1161011,9

20,6

816335,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

111726,3

83,3

113511,8

16,7

1785,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

3845,0

72,7

10124,0

27,3

6279,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

85143,8

78,9

87447,8

21,1

2304,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

 

 

 

   

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–714498,3

50,0

36970,0

50,0

751468,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

  

 

 

 

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

729939,2

84,2

748897,2

15,8

18958,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24968,1

100,0

24968,1

машинобудування

68600,1

60,0

104141,1

40,0

35541,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

–17826,9

25,0

10917,1

75,0

28744,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

41481,0

66,7

48278,0

33,3

6797,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

34951,9

100,0

34951,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

138660,5

50,0

205365,0

50,0

66704,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

____________________ 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/12/2017