Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області

         за видами економічної діяльності у січні–вересні 2017 року

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.10.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

 Усього

826632,7

100,0

922366,8

100,0

Сiльське, лiсове та рибне господарство 

63938,0

7,7

70282,8

7,6

Промисловість

603218,4

73,0

686386,0

74,4

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

4289,4

0,5

4644,0

0,5

переробна промисловiсть

592770,8

71,7

675490,7

73,2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

 Будівництво

23668,5

2,9

25194,7

2,7

Оптова та роздрібна торгiвля;  ремонт  автотранспортних засобів і мотоциклів

107874,4

13,1

109778,8

11,9

Транспорт, складське господарство, поштова  та кур’єрська діяльність 

6804,5

0,8

7909,0

0,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

9283,0

1,1

10560,9

1,2

Інформація та телекомунікації

255,8

0,0

296,2

0,0

Фінансова та страхова діяльність

1

1

1

1

Операції з нерухомим  майном

8633,7

1,0

8802,0

1,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

308,8

0,0

309,4

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1550,2

0,2

1737,6

0,2

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освiта

1

1

1

1

Охорона здоров'я та надання соцiальної  допомоги

1

1

1

1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну  статистику” щодо конфіденційності статистичної  інформації

Примітка. Дані станом на 01.10.2017 уточнені з урахуванням результатів спостереження за 2017 рік.

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  05/03/2019