Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до

загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до

загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до

 загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до

 загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

7639

5

0,1

292

3,8

7342

96,1

6468

84,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

893

1

0,1

34

3,8

858

96,1

807

90,4

Промисловість

B+C+D+E

1280

3

0,2

131

10,2

1146

89,6

898

70,2

Будівництво

F

1007

20

2,0

987

98,0

855

84,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1914

43

2,2

1871

97,8

1696

88,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

278

1

0,4

22

7,9

255

91,7

201

72,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

226

4

1,8

222

98,2

199

88,1

Інформація та телекомунікації

J

219

1

0,5

218

99,5

193

88,1

Фінансова та страхова діяльність

K

75

2

2,7

73

97,3

55

73,3

Операції з нерухомим майном

L

697

6

0,9

691

99,1

659

94,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

447

3

0,7

444

99,3

423

94,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

325

18

5,5

307

94,5

257

79,1

Освіта

P

49

49

100,0

40

81,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

104

6

5,8

98

94,2

74

71,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

29

1

3,4

28

96,6

23

79,3

Надання інших видів послуг

S

96

1

1,0

95

99,0

88

91,7

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2018