Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

           з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
91925

7947

8,6

48709

53,0

35269

38,4

16602

18,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10676

2

2

2

2

3072

28,8

1833

17,2

Промисловість

B+C+D+E

40214

6844

17,0

25007

62,2

8363

20,8

2698

6,7

Будівництво

F

7234

2178

30,1

5056

69,9

2334

32,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

14300

6503

45,5

7797

54,5

4183

29,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5973

2

2

2

2

1514

25,4

514

8,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1395

490

35,1

905

64,9

513

36,8

Інформація та телекомунікації

J

1128

2

2

2

2

551

48,8

Фінансова та страхова діяльність

K

625

2

2

2

2

161

25,8

Операції з нерухомим майном

L

2632

477

18,1

2155

81,9

1509

57,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1754

274

15,6

1480

84,4

1052

60,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3563

1876

52,7

1687

47,3

657

18,4

Освіта

P

250

250

100,0

76

30,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1598

687

43,0

911

57,0

261

16,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

161

2

2

2

2

29

18,0

Надання інших видів послуг

S

422

2

2

2

2

231

54,7

__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

   2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2018