Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

              з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

Усього
 
89208

7944

8,9

48636

54,5

32628

36,6

14217

15,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10026

2

2

2

2

2425

24,2

1203

12,0

Промисловість

B+C+D+E

39787

6843

17,2

24969

62,8

7975

20,0

2366

5,9

Будівництво

F

6993

2170

31,0

4823

69,0

2132

30,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13706

6493

47,4

7213

52,6

3706

27,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5901

2

2

2

2

1450

24,6

464

7,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1299

485

37,3

814

62,7

423

32,6

Інформація та телекомунікації

J

1063

2

2

2

2

492

46,3

Фінансова та страхова діяльність

K

607

2

2

2

2

154

25,4

Операції з нерухомим майном

L

2378

477

20,1

1901

79,9

1258

52,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1610

274

17,0

1336

83,0

913

56,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3475

1875

54,0

1600

46,0

573

16,5

Освіта

P

241

241

100,0

67

27,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1567

686

43,8

881

56,2

231

14,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

150

2

2

2

2

18

12,0

Надання інших видів послуг

S

405

2

2

2

2

217

53,6

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

   2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2018