Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

               з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу

реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 
79513181,4

15784791,5

19,9

41618946,5

52,3

22109443,4

27,8

7586049,3

9,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

8742518,6

2

2

2

2

2612918,1

29,9

921005,1

10,5

Промисловість

B+C+D+E

35545039,9

11683499,0

32,9

19546760,9

55,0

4314780,0

12,1

955035,1

2,7

Будівництво

F

3661854,1

1054368,0

28,8

2607486,1

71,2

944238,5

25,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

21430863,8

11667351,9

54,4

9763511,9

45,6

3459584,2

16,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6156327,8

2

2

2

2

739737,8

12,0

267715,5

4,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

387692,8

270707,8

69,8

116985,0

30,2

61921,5

16,0

Інформація та телекомунікації

J

352849,4

2

2

2

2

241954,1

68,6

Фінансова та страхова діяльність

K

595187,3

2

2

2

2

22534,0

3,8

Операції з нерухомим майном

L

999160,0

377459,2

37,8

621700,8

62,2

355696,0

35,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

503247,7

227016,0

45,1

276231,7

54,9

183474,5

36,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

839750,3

514658,1

61,3

325092,2

38,7

128835,0

15,3

Освіта

P

31591,2

31591,2

100,0

9391,0

29,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

217945,0

116397,0

53,4

101548,0

46,6

12919,8

5,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

15972,6

2

2

2

2

6050,9

37,9

Надання інших видів послуг

S

33180,9

2

2

2

2

15694,1

47,3

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

   2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2018