Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами області

                                                    у 2017 році

 

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

2017 рік

І квартал

квартал

IIІ квартал

ІV квартал

2017 рік

І квартал

квартал

IIІ квартал

ІV квартал

Усього

54719,9

13982,3

12511,7

13376,7

14849,2

16027,3

3527,1

3617,6

4552,1

4330,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

36389,8

8737,4

8982,3

8514,1

10156,1

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

203,5

77,4

18,2

7,3

100,6

Послуги для переробки товарів за кордоном

36186,4

8660,0

8964,1

8506,8

10055,5

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

20,3

0,6

12,3

7,4

520,4

162,4

117,1

73,4

167,5

Транспортні послуги

6652,4

1908,4

1720,1

1223,4

1800,5

5310,4

1221,6

1190,1

1328,7

1570,0

Послуги, пов’язані з подорожами

5875,9

1793,5

251,3

2475,2

1355,9

1809,6

505,8

456,9

347,1

499,9

Послуги з будівництва

405,3

51,7

9,2

114,5

229,9

53,9

27,8

26,1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

80,7

34,8

45,8

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

41,5

1,1

4,8

30,5

5,2

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

4453,5

1265,1

1342,7

845,1

1000,6

1327,6

288,5

257,4

435,9

345,7

Ділові послуги

922,3

225,5

206,1

191,8

298,9

6880,4

1312,9

1591,4

2260,0

1716,1

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

0,4

0,1

0,0

0,3

2,9

2,9

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 31/05/2018