Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області

    за видами економічної діяльності у 2017 році

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

31.12.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

 Усього

826632,7

100,0

908550,7

100,0

Сiльське, лiсове та рибне господарство 

63938,0

7,7

70096,8

7,7

Промисловість

603218,4

73,0

675285,3

74,3

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

4289,4

0,5

4513,0

0,5

переробна промисловiсть

592770,8

71,7

664709,4

73,2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

 Будівництво

23668,5

2,9

24452,3

2,7

Оптова та роздрібна торгiвля;  ремонт  автотранспортних засобів і мотоциклів

107874,4

13,1

108680,7

12,0

Транспорт, складське господарство, поштова  та кур’єрська діяльність 

6804,5

0,8

7768,1

0,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

9283,0

1,1

10304,7

1,1

Інформація та телекомунікації

255,8

0,0

307,3

0,0

Фінансова та страхова діяльність

1

1

1

1

Операції з нерухомим  майном

8633,7

1,0

8519,0

0,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

308,8

0,0

308,4

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1550,2

0,2

1736,8

0,2

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освiта

1

1

2

1

Охорона здоров'я та надання соцiальної  допомоги

1

1

7,2

0,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну  статистику” щодо конфіденційності статистичної  інформації.

   Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  02/03/2018