Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                                 за видами економічної діяльності промисловості

                                                            за січень–березень 2018 року 

 

(тис.грн)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

943 864,5

12 255 939,8

7,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

798 337,0

8 756 356,7

9,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

28 020,1

2 213 562,2

1,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–494,6

79 548,1

–0,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

31 976,0

836 550,8

3,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

626 109,9

3 813 007,5

16,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–18 096,6

997 124,1

–1,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

4 851,7

66 650,8

7,3

машинобудування

117 315,4

678 671,2

17,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1

1

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

79 035,0

196 037,0

40,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

8 655,1

71 242,0

12,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

146 391,1

3 386 201,8

4,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/06/2018